W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka
Infolinia 801 000 178
Program partnerski

Regulamin Programu Partnerskiego DAMO

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2016r.

I. Zasady ogólne Programu Partnerskiego DAMO

 1. Regulamin organizowanego przez BUFU DAMO Sp. z o. o. Sp. k. Programu Partnerskiego DAMO (zwanego dalej “Programem”), przeznaczonego dla Klientów DAMO, zawiera warunki i zasady uczestnictwa w tym Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a  BUFU DAMO Sp. z o. o. Sp. k. (zwaną dalej „DAMO”), jako jego Organizatorem.
 2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik przyjmuje warunki i zasady określone w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). Jeżeli uczestnik Programu, naruszy warunki Regulaminu, to tym samym narusza umowę, co może skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowaniem dostępu do konta Programu lub odebraniem karty oraz przejęciem zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 3. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które podadzą dane wymagane w procesie rejestracji, tj. imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Osoby współpracujące z DAMO (w tym również pracownicy) nie mogą uczestniczyć w Programie.

 4. DAMO zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.damo.pl oraz w korespondencji elektronicznej lub poprzez SMS jeżeli Uczestnik udostępnił adres mailowy albo nr telefonu. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie z powodu zmiany Regulaminu, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go o wprowadzeniu zmiany.

 5. DAMO może wyłączyć poszczególne Punkty Partnerskie DAMO z Programu. Za zawarcie ubezpieczenia w takich Punktach Partnerskich DAMO nie można uzyskać Punktów. Punkty Partnerskie DAMO uczestniczące w Programie są oznakowane logo Partner DAMO oraz dostępne na www.damo.pl.

II. Warunki przystąpienia

 1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, osoba, która chce przystąpić do Programu, zbierać punkty DAMO (dalej zwane Punktami) w zamian za zawarcie ubezpieczenia lub przekazanie skutecznego polecenia (przez skuteczne polecenie definiuje się przekazanie kodu polecenia innej osobie, na który to kod nowy uczestnik musi się powołać przy zawieraniu umowy ubezpieczenia), powinna spełnić łącznie następujące warunki: (a) zarejestrować się na koncie Programu dostępnego pod adresem www.damo.pl/program-partnerski lub wypełnić formularz w jednym z Punktów Partnerskich uzupełniając wymagane dane, (b) zaakceptować Regulamin Programu.

 2. Uczestnik może zamienić Punkty zgromadzone na koncie na Nagrody lub usługi zgodnie z ofertą umieszczoną na stronie internetowej www.damo.pl/program-partnerski, w Punktach Partnerskich DAMO, ulotkach wydawanych przez DAMO oraz innych materiałach wydawanych przez DAMO.

 3. Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane Punkty tylko po złożeniu zamówienia przez stronę internetową http://www.damo.pl/katalog-nagrod oraz akceptacji Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną. Poprzez rejestrację konta Programu, uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez DAMO w celach związanych z realizacją Programu swoich danych osobowych podanych DAMO jako organizatorowi Programu. Dane będą służyć identyfikacji Uczestnika, oraz w celach kontaktowych związanych m. in. z wyjaśnianiem reklamacji lub realizacją zamówień Nagród.

 4. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o organizowanych akcjach promocyjnych. Poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną na podany adres e-mail, poprzez SMS na podany numer, poprzez aplikacje internetowe lub pocztą, na wskazany w zgłoszeniu adres, informacji handlowych, w tym informacji o promocjach objętych Programem.

 5. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o zmianach w danych zawartych w zgłoszeniu za pośrednictwem strony internetowej www.damo.pl lub telefonicznie w BOK lub w Punkcie Partnerskim DAMO w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia zmiany. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niepowiadomienia obciążają Uczestnika.

III. Karta Klienta w Programie Partnerskim DAMO

 1. Każdy z Uczestników może otrzymać indywidualną Kartę Klienta DAMO (zwaną dalej „Kartą DAMO”) lub Kartę Klienta DAMO-PREPAID (zwaną dalej „Kartą DAMO-PREPAID). Karta Klienta nie może być używana przez osoby trzecie, inne niż osoba do której została przypisana. DAMO zastrzega sobie prawo unieważnienia Punktów zdobytych na Karcie DAMO oraz środków przekazanych na Kartę DAMO-PREPAID przez osobę inną niż uprawniony do niej Uczestnik.

 2. Karta DAMO oraz Karta DAMO-PREPAID może zostać wydana bezpośrednio w Punktach Partnerskich lub na życzenie klienta, po wypełnieniu stosownego oświadczenia w BOK.

 3. Karta DAMO nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

 4. Karta DAMO-PREPAID jest kartą przedpłaconą, posiadająca indywidualny numer oraz okres ważności. Korzystanie z Karty DAMO-PREPAID, jest określone w Regulaminie dostarczanym w formie papierowej do każdego egzemplarza karty. Uczestnik akceptuje zasady korzystania z Karty DAMO-PREPAID w momencie odbioru karty.

 5. Środki zgromadzone na Karcie DAMO-PREPAID, mogą zostać wykorzystane w okresie ważności karty. Po zakończeniu okresu ważności Karty DAMO-PREPAID, Uczestnik może otrzymać kolejną kartę z nowym okresem ważności, po wcześniejszym kontakcie z Punktem Partnerskim lub BOK.

 6. Karta DAMO oraz Karta DAMO-PREPAID stanowi własność DAMO.

 7. Karty DAMO oraz Karta DAMO-PREPAID są przekazywane Uczestnikom nieodpłatnie.

 8. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej aktywnej Karty DAMO lub Karty DAMO-PREPAID.

 9. Karta DAMO, oraz KARTA DAMO-PREPAID nie jest zbywalna i nie można jej przekazywać osobom trzecim.

 10. DAMO ma prawo wydawać Karty DAMO oraz KARTY DAMO-PREPAID o różnej szacie graficznej, w tym umieszczać na nich logo poszczególnych Partnerów Programu.

IV. Uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie, kradzież Karty DAMO i Karty DAMO-PREPAID

 1. O każdym przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży przypisanej do Uczestnika Karty Klienta należy niezwłocznie telefonicznie lub mailowo powiadomić BOK. Spersonalizowana Karta Klienta zostanie zablokowana, a w jej miejsce zostanie wydana nowa Karta Klienta, zgodna z rodzajem, do poprzednio posiadanej przez Uczestnika, na tych samych zasadach.

 2. Karta Klienta może także zostać zablokowana w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym, o czym DAMO zawiadomi Uczestnika.

 3. DAMO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia Karty Klienta, jeżeli Uczestnik nie zgłosił tego faktu. DAMO przejmuje odpowiedzialność za zablokowanie Karty Klienta po 24 godzinach od chwili zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty.

 4. Zablokowanej Karty Klienta nie można dalej używać. W razie odnalezienia zablokowanej Karty Klienta Uczestnik powinien skontaktować się z BOK celem podjęcia dalszych kroków.

 5. Doręczenie duplikatu Karty Klienta  powinno nastąpić w terminie 30 dni roboczych od chwili zgłoszenia zagubienia lub kradzieży Karty Klienta w BOK, a w przypadku  uszkodzonych egzemplarzy - od chwili zgłoszenia uszkodzenia albo od chwili doręczenia uszkodzonej Karty Klienta do BOK na adres ustalony telefonicznie lub mailowo.

 6. Posiadacz Karty Klienta może skorzystać z wymiany Karty Klienta najwyżej 2 razy. DAMO ma prawo każdorazowo badać zasadność wymiany Karty Klienta.


V. Korzystanie z Karty

A. Gromadzenie Punktów na Karcie DAMO

 1. Punkty  można zdobywać poprzez zakup ubezpieczeń w Punktach Partnerskich DAMO lub skuteczne polecenia zrealizowane w placówkach opublikowanych na stronie www.damo.pl/oddzialy.

 2. Punkty  za zakupy dokonane w Punktach Partnerskich są zapisywane w systemie informatycznym  automatycznie.

 3. W Programie Partnerskim DAMO występują dwa rodzaje punktów: Punkty ZAMROŻONE oraz Punkty AKTYWNE. Szczegółowe regulacje dotyczące naliczania punktów oraz zmiany ich statusów dostępne są na stronie Programu.

 4. Uczestnik może korzystać tylko z punktów posiadających status AKTYWNE.

 5. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi Punktami  mogą być rozpatrywane tylko w BOK w terminie do 30 dni od daty zakupu.

 6. W przypadku wprowadzenia nowych możliwości zbierania Punktów (np. oferty partnerskie, promocje) DAMO poinformuje Uczestników za pomocą Punktów Partnerskich, na stronach internetowych lub w bezpośredniej korespondencji.

B. Punkty dodatkowe

Wszystkie Punkty przyznawane w BOK („Punkty dodatkowe”) pojawiają się automatycznie na koncie Uczestnika.


C. Wymiana Punktów na Nagrody

 1. Punkty  mogą być wymienione na towary i usługi (zwane dalej „Nagrodami”) wyszczególnione na stronie Programu, lub dostępne w Punktach Partnerskich. Nie ma możliwości wymiany Punktów na gotówkę.

 2. Zamówienia na Nagrody są realizowane zgodnie z oznaczeniami przy Nagrodach lub zgodnie z informacjami dotyczącymi tych Nagród.

 3. Szczegółowy opis realizacji zamówień został określony w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

 4. Asortyment Nagród może ulegać zmianie. Zamówienia, będą realizowane w miarę dostępności Nagród, do wyczerpania ich asortymentu. W momencie składania zamówienia Uczestnik może zostać poinformowany o ograniczonej dostępności Nagrody. Wówczas realizacja zamówienia będzie kontynuowana po potwierdzeniu przez DAMO dostępności Nagrody.

 5. W przypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z otrzymaniem Nagrody przez Uczestnika Programu wiąże się obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z wartością Nagrody. Uczestnik Programu otrzymuje dodatkową nagrodę w kwocie odpowiadającej wartości należnego podatku.  Kwota ta ulega automatycznie pobraniu przez DAMO na poczet należnego podatku  i zostaje odprowadzona do stosownego Urzędu Skarbowego.  Uczestnik otrzymuje Nagrodę wolną od dodatkowych obciążeń.

D. Zwroty i reklamacje

 1. Uczestnik przy składaniu każdego zamówienia otrzymuje potwierdzenie zamówienia na adres e-mail zgłoszony w Programie Partnerskim DAMO. Powołanie się na numer zamówienia przesłany w wiadomości e-mail, dostępny również w zamówieniach Programu Partnerskiego DAMO jest warunkiem zbadania sprawy przez BOK.

 2. Uczestnik ma prawo nie przyjąć przesyłki uszkodzonej w transporcie, przy czym powinien wówczas w możliwie najszybszym terminie powiadomić BOK o przyczynie nieprzyjęcia przesyłki.

 3. Prawo zwrotu zamówionej Nagrody przysługuje Uczestnikowi tylko w przypadku jej uszkodzenia w transporcie lub niezgodności z zamówieniem, w tym także niekompletności lub wady. W celu złożenia reklamacji Uczestnik powinien w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki, a w przypadku wady Nagrody w terminie 30 dni od stwierdzenia wady, skontaktować się z BOK.

VI. Nieprzepisowe konta i Punkty

 1. Konto Programu Partnerskiego uważa się za nieprzepisowe, jeżeli zostało założone w oparciu o nieprawdziwe dane. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu przez BOK, konto Programu Partnerskiego jest blokowane do czasu wyjaśnienia. Jeśli do takiego konta została wydana Karta Klienta zostanie ona zablokowana w celu wyjaśnienia.

 2. Nieprzepisowo zdobytymi Punktami są te Punkty, których podstawą zapisu były transakcje zakupowe niedokonane przez Uczestnika na którego koncie znalazły się Punkty, lub też, jeżeli Punkty zostały zgromadzone w inny sposób, sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

 3. DAMO ma prawo wykluczenia z Programu Uczestnika, który zdobył Punkty lub Kartę Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem i unieważnienia Karty Klienta oraz zgromadzonych na niej Punktów lub środków.

VII.  Działalność Biura Obsługi Klientów

 1. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Programu i używaniem Kart Klienta, Uczestnicy mogą uzyskać telefonicznie lub drogą korespondencji od BOK. Pracownicy BOK zajmują się też sprawami blokowania Kont Programu Partnerskiego DAMO pytaniami i reklamacjami odnośnie Kont Programu Partnerskiego DAMO oraz wszelkich operacji dokonywanych na Kontach Programu Partnerskiego DAMO. Pracownicy zajmują się również wszelkimi operacjami związanymi z przypisanymi do Kont Programu Partnerskiego Kartami Klienta.

 2. W interesie ochrony danych Uczestników Programu oraz bezpiecznego stosowania Kart Klienta, BOK w przypadku telefonicznego zgłoszenia lub prośby zastosowania blokady przez Uczestnika ma prawo zadawać pytania w celu ustalenia tożsamości Uczestnika w zakresie danych podanych przez niego w związku z przystąpieniem i korzystaniem z Programu. W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi przez Uczestnika BOK nie jest zobowiązany do obsługi zgłaszającej się osoby.

 3. Jeżeli pracownik BOK uzna za potrzebne dalsze ustalanie tożsamości dla prośby zgłoszonej telefonicznie, może prosić o potwierdzenie prośby ustnej w formie pisemnej. W takim przypadku informacje ustne tracą ważność.

 4. Uczestnik może upoważnić na piśmie inną osobę do reprezentowania go w kontaktach z BOK. BOK w razie wątpliwości może zażądać osobistego kontaktu z uczestnikiem albo pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie.


 

VIII. Ważność Karty Klienta i Punktów

 1. Jeśli Uczestnik zgłosi do BOK rezygnację z Programu Partnerskiego, DAMO zablokuje dostęp do Konta Programu Partnerskiego DAMO, wraz z wyzerowaniem zdobytych punktów. Jednocześnie z blokadą konta zostanie zablokowana przypisana do niego Karta Klienta.

 2. Wszelkie rezygnacje mogą być kierowane do BOK tylko w formie pisemnej.

IX. Zmiany i likwidacja Programu

 1. DAMO może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu.

 2. Obwieszczenie zakończenia Programu będzie przez  DAMO wystawione na wszystkich Punktach Partnerskich biorących udział w Programie w dobrze widocznym miejscu z wyprzedzeniem przynajmniej 60 dni. Obwieszczenie będzie zawierać szczegółowe warunki  zakończenia i datę ostatecznego terminu wymiany Punktów.

 3. Po zakończeniu Programu Punkty nie mogą być  gromadzone ani wymieniane na Nagrody.

© 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone przez BUFU DAMO Sp z o.o.